понеділок, 11 січня 2021 р.

    На засіданні педагогічної ради 11 січня 2021 року в онлайн-режимі було підведено підсумки роботи педагогічного колективу у І семестрі 2020-2021 навчального року.Проект рішення педагогічної ради:


1. З метою якісного виконання державного замовлення активізувати профорієнтаційну роботу у 2021 році (з урахуванням епідеміологічної ситуації), шляхом використання реклами у засобах масової інформації, систематичної роботи в школах міста з учнями та їх батьками.

(Відповідальний: заст. директора Красота Л.М., постійно)

2. Продовжити науково-методичне співробітництво між ІПТО НАПН України (м.Київ) та КЦПОММ з метою створення SMART-комплексу з предмета ОТЕР.

(Відповідальна: методист Кепша О.М., постійно)

3. Ліцензувати нові професії (Маляр, Штукатур, Лицювальник-плиточник).

  (Відповідальна: заст. директора Красота Л.М., протягом року)

4. З метою профілактики правопорушень та злочинності в молодіжному середовищі посилити контроль за явкою учнів на заняття (під час змішаної форми навчання).

(Відповідальні: заст. директора з НВР Грек І.О.,

керівники навчальних груп; постійно)

5.  Викладачам-предметникам:

- систематично проводити індивідуальну роботу з ЗО випускних груп з метою підготовки до участі у ЗНО-2021;

- під час складання задач, вправ та підготовки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання.

 (Відповідальні: заст. директора з НР Ломакіна С.А., викладачі; постійно)

6.  Головам методичних комісій розглянути на засіданнях МК питання щодо покращення результатів навчання ЗО, що мають початковий рівень знань у ІІ семестрі 20-21 н.р.

(Відповідальні: заст. директора з НР Ломакіна С.А., голови МК.)

7. З метою популяризаціії навчального закладу та вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду викладачів та майстрів в/н продовжити роботу з публікації у фахових виданнях.

(Відповідальна: методист Кепша О.М., постійно)

8. З метою проходження чергової атестації, відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21.08.2019 року № 800) продовжити проходження курсів ПК, загальний обсяг яких не може бути нижчою за 30 годин на рік.

(Відповідальні: керівники підрозділів, інспектор з ВК, методист,

викладач та майстри в/н; протягом року)

9. Сертифікати викладачів та майстрів в/н, що пройшли короткострокові курси ПК (погодинні) протягом 2020 року, визнати дійсними.

(Відповідальна:  інспектор з ВК Михайлюта А.С., терміново)

10. Забезпечити неухильне дотримання вимог техніки безпеки у навчальних і виробничих приміщеннях, гуртожитку (враховуючи епідеміологічну ситуацію, з дотриманням карантинних вимог).

(Відповідальна: інженер з ОП Михайлюта А.С., постійно)

11. Затвердити план навчально-виробничої діяльності на 2021 рік.

(Відповідальна: ст.  майстер Корнієнко О.В., терміново)

12. Продовжити ремонтні роботи в навчальних кабінетах № 202 та 209 та в навчальних майстернях.

(Відповідальна: заступник директора з АГЧ Тороповська М.М.)

 

13. Майстрам виробничого навчання з метою вчасної та якісної реєстрації та підготовки до ЗНО здати заст. директора з НР Ломакіній С.А. документи випускників (ксерокс паспорта, 2 фото).

(Відповідальні: майстри в/н; до 15.01.2021 рок)у

14. Посилити контроль за роботою гуртків технічної творчості (під час змішаної форми навчання.

(Відповідальний: заст. директора Красота Л.М., постійно)

15. Продовжити роботу з обдарованою молоддю, залучення її роботи в МАН, олімпіадах, обласних та всеукраїнських конкурсах.

(Відповідальні: заст. директора з НР Ломакіна С.А.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар